--- stránky jsou momentálně upravovány z důvodu nové legislativy --

Děkuji za trpělivost.

 

Proč nepodceňovat pravidelnost kontrol a čištění spalinových cest?

Především proto, že kontrolou a vyčištěním komína chráníme sami sebe, naše zdraví a domov.

V neposlední řadě z toho důvodu, že při vzniku škodní události na domě v souvislosti se závadou spalinových cest hrozí finanční postih ze strany Hasičského záchranného sboru, a v případě řádně pojištěného domu odmítnutí pojistného plnění ze strany dotčené pojišťovny.

Horici-komin

Komi1

Komi2